Thank You.

"Educated people (most probably sociologists and psychologists) have created a phrase and provided us with a definition:

Euro-orphan is a child whose parent/s emigrated abroad (to a country member of EU) without the child because of economic reasons (better job opportunities).

According to that definition I am a half Euro-orphan because my Dad started working abroad when I was 8 years old. My Mum took care of us (me and my little Sister) while Dad was at Home once in a month or even more rarely. He was not always there but I would never call myself a Euro-orphan! That would be so unfair! My Dad was calling us almost everyday. We knew what was happening in our lives even if we couldn't have participated in certain events together.

Our longing hearts were always counting the days till Dad's arrival and praying for His safe journy back Home. And everytime my Dad appeared in the door we were running towards Him to hug Him tightly.

My Dad has started working in various European countries in order to give a better life to His family and to provide His daughters with proper education. All of His life He has been working very hard and He still is even if His health is not the same as it was 22 years ago.

 

I am the luckiest daugter on this planet because I can call that amazing man - my DAD.

I admire my Dad and will always be grateful for everything He did for me.

I will never stop saying Dad, slow down because I care about His health.

I will never forget that moment and that huge hug my Dad gave me when my heart was broken.

 

Today is June, 23 - Father's Day in Poland and this is why I want to say:

Daddy, I love You."

 

Your Daughter

 

 

dla Taty

"Wykształceni ludzie (najprawdopodobniej socjolodzy i psycholodzy) stworzyli wyrażenie i jego definicję:

Eurosierota to dziecko, którego rodzic/e wyemigrowali za granicę (to kraju należącego do UE) z powodow ekonomicznych (lepsze oferty pracy).

Na podstawie tej definicji jestem półeurosierotą ponieważ mój Tata zacząl pracować za granicą, gdy miałam 8 lat. Moja Mama opiekowała się nami (mną i moją młodszą siostrą) podczas, gdy Tata był w domu raz w miesiącu, a czasem nawert rzadziej. Nie było Go zawsze, ale nigdy nie nazwałabym siebie półeurosierotą! To byłoby bardzo niesprawiedliwe! Tata dzwonił prawie każdego dnia. Wiedzieliśmy, co się dzieje w naszych życiach, nawet jeśli nie mogliśmy razem uczestniczyć w niektórych wydarzeniach.

Nasze tęskniące serca zawsze odliczały dni do przyjazdu Taty i modliły sie o jego bezpieczną podróż do Domu. I gdy Tata pojawiał się w drzwiach, biegłyśmy do Niego by sie przytulić jak najmocniej.

Moj Tata zaczął pracować w rożnych krajach europejskich, ponieważ chciał zapewnić lepsze życie swojej rodzinie i odpowiednie wykształcenie swoim córkom. Całe swoje życie Tata pracował bardzo cieżko i nadal pracuje mimo, ze Jego zdrowie nie jest takie samo jak było 22 lata temu.

 

Jestem najszcześliwszą córką we wszechświecie, ponieważ mogę nazwać tego niesamowitego meżczyznę - moim TATĄ.

Podziwiam mojego Tatę i bedę mu zawsze wdzięczna za wszystko, co dla mnie zrobił.

Nigdy nie przestanę mówić Tato, zwolnij, ponieważ zależy mi na jego zdrowiu.

Nigdy nie zapomnę tego momentu i tego jak Tata mnie przytulił, gdy moje serce było złamane.

 

Dzisiaj jest 23 czerwca - Dzień Ojca w Polsce - dlatego chciałabym powiedzieć:

Tatusiu, kocham Cię."

 

Twoja córka

Suggestions