Thank You.

May, 26 is Mother's Day in Poland. There is one loving daughter whou would like to send a message to her Mum.

26 maja to Dzień Matki w Polsce. Jest jedna kochąjaca córka, która chciałaby wysłać list do swojej Mamy.

 

 

Mamo,

Mogę napisać wiele, mogę powiedzieć równie dużo. Niestety, żadne słowa nie wyrażą dokładnie tego, jak ważna dla mnie jesteś, Kochana Mamo.

Dziekuję za wychowanie mnie na porządnego obywatela, który w życiu kieruje się zasadami.

Dziekuję za pokazanie mi jak powinnam traktować innych ludzi - z szacunkiem i ze zrozumieniem.

Dziekuję za nauczenie mnie jak robić naleśniki.

Dziekuję za troskę, gdy byłam chora.

Dziekuję za pokazanie mi jak troszczyć sie o innych ludzi.

Dziekuję za każde przytulenie i buziak, gdy mój świat się walił.

Dziekuję, ze to właśnie moją Mamą jesteś!

Kocham Cię,

Twoja córka

 

translation:

Mum,

I can write much, as well as say much. Unfortunately, there no words which could exactly describe how important you are in my life, my beloved Mum.

Thank you for raising me up for a decent citizen who follows rules.

Thank you for showing me how I should treat other people - with respect and understanding.

Thank you for teaching me how to prepare pancakes.

Thank you for taking care of me when I was ill.

Thank you for showing me how I should take care of other people.

Thank you for hugs and kisses when my world was falling apart.

Thank you that you are MY MUM!

I love you,

Your daugther

Suggestions